Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 19. týden 2024

Nedělní ohlášky na 19. týden 2024 1

Nedělní ohlášky na 19. týden 2024

Slavíme  dobu velikonoční  od neděle 5. května  do neděle 12. května 2024

-------------------------------------------------------------------------

ne    5. května  -  6. neděle velikonoční

po   6. května  -  Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

út     7. května   

st     8. května  -  Panny Marie, Prostřednice všech milostí                       

čt     9. května -  Slavnost Nanebevstoupení Páně    

pá   10. května  -   Sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve           

so    11. května                                                                                                             

ne  12. května  -   7. neděle velikonoční                               

************************************************************

 

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne     11:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

po    19:00    Za + Jiřího Čepu

st       19:00   Za + Petra Bakalíka, rodiče, sestru a živou rodinu

čt      19:30    Za + MUDr. Petra Šantavého

pá     19:00    Za Antonína Mozgu, bratra Ladislava a jeho manželku

ne     11:00    Za Vlastimilu a Josefa Daňkovy, sestry a rodiče z obou stran         

***********************************************************

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne      8:00   Za + Karla Matouška

čt       18:15   Za + Jarmilu a Františka Zapletalovy

ne      8:00   Za + Rudolfa Herodese a bratry

.................................................................................................. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (04. 05.)  18:00    Na daný úmysl

so  (11. 05.)  18:00    Na daný úmysl

***********************************************************

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne    9:30   Za + Vojtěcha Kunčara, manželku, živou a + rodinu

čt      17:00   Za + Františku Malou a manžela

ne     9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností                 

**************************************************

 

Kaple v Tetěticích

út      18:00   Za + Miloslava Voždu, manželku, živou a + rodinu

 

O z n a m y   n a   dobu velikonoční    - do neděle 12. května 2024

Dnes je  6. neděle velikonoční. Sbírka této neděle je určena na pronásledované křesťany.  Odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně.  Mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

Začíná  novéna   (devítidenní příprava)  na  slavnost  SESLÁNÍ  DUCHA SVATÉHO.                           

V sobotu  je  mše svatá ve Věžkách  v 18:00 hod..     

Příští neděle  je  7. velikonoční.  Sbírka příští neděle bude na opravu kostela.

Sestry a bratři, na obvyklém místě si prosím zapisujte úmysly na mše svaté na další období.

Datum vložení: 5. 5. 2024 7:42
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2024 7:45

Mohlo by Vás zajímat