Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 15. týden 2024

Nedělní ohlášky na 15. týden 2024 1

Nedělní ohlášky na 15. týden 2024

Slavíme dobu velikonoční  od neděle 7. dubna  do neděle 14. dubna 2024

-------------------------------------------------------------------------

 

ne    7. dubna     - 2. neděle velikonoční NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ  

po    8. dubna   - Slavnost Zvěstování Páně

út     9. dubna       

st     10. dubna                         

čt     11. dubna    - Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

pá    12. dubna             

so    13. dubna    - Sv. Martina I., papeže a mučedníka                                                                   

ne    14. dubna    - 3. neděle velikonoční                                                                                                          

************************************************************

 

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne    11:00     Za + Blaženu a Stanislava Říkovských a rodiče z obou stran

po   19:30    Za + Adama Galelčíka

st      19:00    Za + Vlastimilu Přikrylovu, rodiče, bratra a duše v očistci

pá   19:00    Na poděkování Pánu Bohu za 76 roků života s prosbou o ochranu a pomoc Boží

ne     11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností      

************************************************************

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne     8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností  

po     18:15  Na úmysl dárce

čt      18:00   Za + Annu Holínkovu, dceru Ladislavu, syny Jiřího a Miroslava            

ne     8:00   Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu .................................................................................................. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (06. 04.)  18:00    Na daný úmysl

so  (13. 04.)  18:00    Na daný úmysl

***********************************************************

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne     9:30   Na poděkování za zdraví a Boží ochranu pro rodinu Polišenskou, Remešovu a Baštincovu

po    17:00   Za + rodinu Godálovu a duše v očistci      

ne     9:30   Za + Vladimíra Zbořila, manželku, živou a + rodinu

 

Kaple v Tetěticích

út     18:00   Za + Stanislava Navrátila, manželku, dceru, syna s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu          

 

O z n a m y   n a   dobu velikonoční    - do neděle 14. dubna 2024

 

Dnes je  2. neděle velikonočníneděle Božího milosrdenství.                                           Odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

V pondělí  je přeložená  Slavnost Zvěstování Páně.  Mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští neděle  je 3. velikonoční.

Sestry a bratři, na obvyklých místech si můžete zapsat úmysly na mše svaté na další období.

27. dubna bude pouť celého děkanátu za obnovu rodin a nová duchovní povolání.  Začátek pouti je v 15:00 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Prosím, přijďte v hojném počtu prosit Pána.

Od pondělí 8. dubna bude duchovní příprava na sobotní slavnost.  Texty k zamyšlení a modlitbě jsou na farních stránkách. Slavnostní mši svatou z uvedení nového arcibiskupa do úřadu bude v sobotu 13. dubna v 10:00 hod. přenášet televize NOE a Česká Televize.

Na Boží hrob v Jeruzalémě jste věnovali:

v Ratajích         2 841 Kč

ve Zlobicích      705 Kč

v Počenicích     675 Kč

Na služné duchovních v arcidiecézi jste věnovali:

v Ratajích         16 650 Kč        ve Věžkách  5 620 Kč

ve Zlobicích      4 150 Kč

v Počenicích     3 899 Kč

 

Postní almužna

v Ratajích         1 151 Kč          ve Věžkách       60 Kč

ve Zlobicích     320 Kč

v Počenicích        0 Kč

Dobrý Bůh ať každému odplatí podle jeho štědrosti.

Datum vložení: 6. 4. 2024 23:08
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2024 23:14

Mohlo by Vás zajímat