Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 14. týden 2024

Nedělní ohlášky na 14. týden 2024 1

Nedělní ohlášky na 14. týden 2024

Slavíme  Velikonoční oktáv od neděle 31. března do neděle 7. dubna 2024

-------------------------------------------------------------------------

 

ne    31. března  -  S L A V N O S T  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ         

po    1. dubna     - Pondělí v oktávu velikonočním

út     2. dubna    - Úterý v oktávu velikonočním 

st     3. dubna    - Středa v oktávu velikonočním                            

čt     4. dubna    - Čtvrtek v oktávu velikonočním

pá    5. dubna    - Pátek v oktávu velikonočním       

so    6. dubna     - Sobota v oktávu velikonočním                                                         

ne    7. dubna       - 2. neděle velikonoční NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ                                

************************************************************

 

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne    11:00    Za + Jarmilu Pokornou, manžela a duše v očistci         

po    9:30    Za upevnění víry ve farnosti

st       19:00   Za mládež naší farnosti

pá    19:00    Na spasitelný úmysl

ne     11:00    Za + Blaženu a Stanislava Říkovských a rodiče z obou stran         

************************************************************

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne      8:00    Za upevnění víry ve farnosti 

po     8:00    Na úmysl dárce

čt      18:00    Za děti a mládež farnosti                 

ne     8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

.................................................................................................. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (31. 03.)  18:00    Na daný úmysl

so  (06. 04.)  18:00    Na daný úmysl

***********************************************************

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      18:00    Za  upevnění víry ve farnosti

ne     9:30    Na poděkování za zdraví a Boží ochranu pro rodinu Polišenskou, Remešovu a Baštincovu

 

O z n a m y   n a   Velikonoční oktáv    - do neděle 7. dubna 2024

Dnes je   SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ.  Mše svatá ve Věžkách bude v 18:00 hod.

Dnešní sbírka je určena na služné duchovních celé diecéze.

Pokud máte pokladničky postní almužny, přineste je, prosím, do sákristie.

V pondělí je mše svatá ve Zlobicích a v Ratajích.

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.

Příští neděle  je 2. velikonočníneděle Božího milosrdenství. V neděli 7. dubna bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 5. dubna. Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 6. dubna.

Sestry a bratři, na obvyklých místech si můžete zapsat úmysly na mše svaté na další období.

27. dubna bude pouť celého děkanátu za obnovu rodin a nová duchovní povolání.  Začátek pouti je v 15:00 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Prosím, přijďte v hojném počtu prosit Pána.

Datum vložení: 1. 4. 2024 20:47
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2024 20:52

Mohlo by Vás zajímat