Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 13. týden 2024

Nedělní ohlášky na 13. týden 2024 2

Nedělní ohlášky na 13. týden 2024

Slavíme  Svatý týden od neděle 24. března do neděle 31. března 2024

-------------------------------------------------------------------------

ne    24. března   -  Květná neděle

po    25. března   - Pondělí Svatého týdne   

út     26. března   -  Úterý Svatého týdne             

st     27. března   -  Středa Svatého týdne                            

čt     28. března  -  ZELENÝ ČTVRTEK      

pá    29. března  VELKÝ PÁTEK     

so    30. března  VIGILIE  Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně                                           

ne    31. březnaS L A V N O S T ZMRTVÝCHVSTÁNÍ   PÁNĚ                        

************************************************************

 

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne      11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st       18:00   Za + Marii Vrzalovu, manžela, rodiče, syna, vnuka s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

čt      20:00    Na úmysl dárce

     20:00    Velkopáteční obřady

so      21:00   Za živou a + rodinu

ne     11:00    Za + Jarmilu Pokornou, manžela a duše v očistci                   

************************************************************

 

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne      8:00      Za + Marii Štěpánkovu, manžela, celou živou a + rodinu 

čt        17:00     Za + Marii Bambasovu, manžela a rodiče

      17:00     Velkopáteční obřady

so       19:00    Za + Františka Bazalku, manželku a + rodinu

ne       8:00      Za upevnění víry pro farnost Zlobice

..................................................................................................

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (23. 03.)  17:00    Na daný úmysl

ne  (31. 03.)  18:00    Na daný úmysl

***********************************************************

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne     9:30    Za + Antonína Barneta, manželku, dceru, syna a rodiče z obou stran

čt      18:30    Za + Martu Malenovskou a duše v očistci 

     18:30   Velkopáteční obřady

ne      9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností                           

Kaple v Tetěticích 

út         17:00    Za + Pavla Kalába, živou a + rodinu

 

O z n a m y   n a    SV A T Ý   T Ý D E N    - do neděle 31. března 2024

 

Dnes je  K v ě t n á   n e d ě l e

Na Zelený čtvrtek – večerní mše svatá je na památku večeře Páně – po ní krátká tichá adorace.

Mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

Velký Pátek – den přísného postu. Velkopáteční obřady jsou ve všech našich farnostech; sbírka (dary) - na Boží hrob v Jeruzalémě.

V i g i l i e   Slavnosti  Zmrtvýchvstání Páně; obřad velikonoční vigilie se bude konat ve  Zlobicích a Ratajích.

Příští neděli  je  SLAVNOST  ZMRTVÝCH VSTÁNÍ  PÁNĚ   

Slavnostní mše svatá je ve všech našich farnostech – ve Věžkách pak bude večerní v 18:00 hod..

V každé farnosti bude po mši svaté žehnání pokrmů. 

Sbírka je určena na služné duchovních celé diecéze.

 

Minulou neděli jste věnovali  na opravu kostela:

- v Ratajích …......        při sbírce          6 425 Kč         

- ve Zlobicích …...                                  2 907 Kč

- v Počenicích  …..                                1 590 Kč

Pán vám odplať.

Sestry a bratři, na obvyklých místech si můžete zapsat úmysly na mše svaté na další období.

Pokladničky postní almužny můžete přinést příští neděli.

(Rataje) Děkuji Vám všem, kteří jste se zúčastnili předvelikonočního úklidu kostela v Ratajích. Pán Bůh Vám odplať svým požehnáním.

 

Drazí bratři a sestry,

obracím se na vás s prosbou, abyste - stejně jako v loňském roce - dle svých možností přispěli na služné našich kněží. V loňském roce se při této sbírce vybralo 9,6 milionu korun a tato částka nám pomohla doplnit prostředky z hospodářské činnosti i jiných zdrojů na zajištění chodu naší diecéze. Upřímné díky.

+  arcibiskup Josef  Nuzík

Datum vložení: 24. 3. 2024 7:20
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2024 7:28

Mohlo by Vás zajímat