Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 10. týden 2024

Nedělní ohlášky na 10. týden 2024 1

Nedělní ohlášky na 10. týden 2024

O z n a m y  na dobu  p o s t n í    - do neděle 10. března 2024

 

Dnes je 3. neděle postní.    Ve 14:30 hod. pokračuje na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování.

V pondělí  je   sv. Kazimíra

Ve čtvrtek       sv. Perpetuy a Felicity, mučednic

V pátek           sv. Jana z Boha, řeholníka

Příští neděle je 4 . postní.  Ve 14:30 hod.  pokračuje na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování.

V úterý  je v Počenicích ve 14:00 hod. mše svatá  a   poslední  rozloučení s panem Milanem Adamčíkem.

Ve středu  je mše svatá v Ratajích  v 18:00 hod.    (Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc.)

Ve čtvrtek je mše svatá ve Zlobicích  v 17:00        (Za Anežku Žemlíkovu, manžela, živou i + rodinu a duše v očistci.)

V pátek je mše svatá v Ratajích     v 18:00 hod.     (Za + Františka  Navrátila)

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod.     (Na daný úmysl)

V neděli je mše svatá - ve Zlobicích  v 8:00 hod.   ( Na daný úmysl)

                                         -  v Počenicích v 9:30 hod.   (Na daný úmysl)

                                         -  v Ratajích   v 11:00 hod.     (Za + Marii Zezulovu, manžela a rodiče z obou stran).

Minulou neděli jste věnovali pro potřeby sv. Otce – Haléř sv. Petra:

- v Ratajích   ..….........           Kč  7 851

- ve Zlobicích  …........           Kč  2 069                              

- v Počenicích  ….......          Kč  1 925

 

Na opravu kostela jste věnovali:

- v Ratajích …......  při sbírce  Kč 6 540           v pokladničce  …..   Kč 2 022   

- ve Zlobicích …..                   Kč 3 295

- v Počenicích ….                   Kč 1 890            dar Bohuznámého dárce …..   Kč 1 000

Všem dárcům ať Pán Bůh odplatí.

Sestry a bratři, na obvyklých místech si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsíci v březnu.

Datum vložení: 3. 3. 2024 20:05
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2024 20:09

Mohlo by Vás zajímat