Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 39. týden 2023

Nedělní ohlášky na 39. týden 2023 1

Nedělní ohlášky na 39. týden 2023

Slavíme  liturgické  mezidobí   od neděle 24. září  do neděle 1. října  2023

-------------------------------------------------------------------------

 

ne      24. září   -  25. neděle v mezidobí                                      

po     25. září  

út      26. září   -  Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

st       27. září   -  Památka sv. Vincence z Paula, kněze

čt         28. září   - Slavnost sv. Václava, mučedníka   

pá      29. září   - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

so       30. září   - Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve           

ne          1. října  -  26. neděle v mezidobí

************************************************************

 

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích

ne  11:00   Na poděkování za úrodu

st   19:00    Na úmysl dárce

čt   11:00    Za + Vladimíru Koláčkovu, manžela a sourozence

pá  19:00   Za nová kněžská a řeholní povolání s přímluvou arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana

so   19:00  Na poděkování za ochranu Panny Marie

ne  11:00   Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************************

 

 

 

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích

ne      8:00    Za   živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt       8:00    Za dar víry a Ducha svatého pro všechny děti naší farnosti

ne      8:00    Za Annu Zavadilovu, živou a + rodinu                        

***********************************************************

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (23. 09.)  18:00 Na daný úmysl

ne  (01. 10.)  18:00   Na daný úmysl

************************************************************

 

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích

ne   9:30      Za + Antonína Barneta, manželku, živou a + rodinu

út    18:00     Za + P. Josefa Strbáka

čt     9:30      Za zdraví a pomoc pro Ludmilu    

ne    9:30      Na poděkování za ochranu Panny Marie

*******************************************************************

 

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  1. října 2023

Dnes  je  25. neděle v mezidobí.  

Ve čtvrtek o slavnosti sv. Václava  je mše svatá ve všech našich farnostech.

V sobotu  je mše svatá ve 19:00 hod. v Ratajích.

Příští neděle  je  26. v mezidobí. Mše svatá  ve Věžkách je v 18:00 hod..

Příprava na svátost biřmování bude  ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.

Prosím, ty, kteří se chtějí aktivně zapojit do přípravy na slavnost posvěcení obětního stolu v kostele v Ratajích, aby přišli v neděli 1. 10. v 15:30 hod.  na faru v Ratajích.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou v úterý v 19:15 hod. na faře v Ratajích, modlitby otců budou dle domluvy na faře v Ratajích.

(Rataje Zlobice)       V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v  měsících říjen, listopad a prosinec 2023.

(Počenice)               Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v  měsících říjen, listopad a prosinec 2023.

Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:

- v Ratajích    …......     při sbírce     5 212 Kč,    od Bohu známých dárců 3400Kč                   

- ve Zlobicích   ..........                       3 390 Kč                                                       -0-

- v Počenicích  …......                         1 725 Kč                                                    200 Kč

Všem dárcům ať dobrý Bůh jejich štědrost odplatí.

Prosím, rodiče, aby u mne přihlásili své děti k přípravě na 1. svaté přijímání.  Příprava začne v neděli 1. října.

Děkuji ženám za brigádu na farním dvoře. Ať jim Pán jejich ochotu mnohonásobně odplatí.

Datum vložení: 24. 9. 2023 13:50
Datum poslední aktualizace: 24. 9. 2023 14:04

Mohlo by Vás zajímat