Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 38. týden 2023

Nedělní ohlášky na 38. týden 2023 1

Nedělní ohlášky na 38. týden 2023

Slavíme  liturgické  mezidobí   od neděle 17. září  do neděle 24. září  2023

-------------------------------------------------------------------------

ne      17. září   -  24. neděle v mezidobí                                      

po     18. září  

út      19. září   -  Sv. Januária, biskupa a mučedníka

st       20. září   -  Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů mučedníků 

čt       21. září   -  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty    

pá     22. září   

so      23. září   -  Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze     

ne       24. září  -  25. neděle v mezidobí

************************************************************

 

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích

ne  11:00   Za živou a + rodinu Spáčilovu a Spálovskou

st    19:00    Za živé a + rodiny Neubertovu a Halaškovu, s prosbou o ochranu a dar zdraví pro celou rodinu a na dobrý úmysl

pá   19:00   Na poděkování za dar života, s prosbou o Boží pomoc a ochranu

so   14:00    Za Miroslava a Zdeňku Gremlicovy

ne  11:00       Na poděkování za úrodu  

************************************************************

 

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích

ne      8:00    Za + Josefa Skopala, rodiče, živou a + rodinu

čt      18:00    Za + Františku Lízalovu, rodiče, sourozence a duše v očistci

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností                          

***********************************************************

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (16. 09.)  18:00   Na daný úmysl

so  (23. 09.)  18:00   Na daný úmysl

************************************************************

 

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích

ne      9:30   Za + Jiřího Župku

út    18:00    Za zdraví a pomoc pro Ludmilu

ne      9:30   Za + Antonína Barneta, manželku, živou a + rodinu

***********************************************************

 

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  24. září 2023

 

Dnes  je  24. neděle v mezidobí.  Příprava na svátost biřmování je  ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.

Sbírka této neděle je na opravu kostela. Odpoledne ve 14:00 hod. je mše svatá u kapličky v Nětčicích.

V sobotu  je mše svatá ve 14:00 hod. v Ratajích a ve Věžkách v 18:00 hod..

Příští neděle  je  24. v mezidobí. (Rataje – přineste si, prosím, plody polí, zahrad, sadů – poděkování za úrodu)

V sobotu 23. září si v kostele v Ratajích slíbí lásku, úctu a věrnost pan Miroslav Gremlica a slečna Zdeňka Valentová, oba z Kroměříže.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání;  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou v úterý v 19:30 hod. na faře v Ratajích, modlitby otců budou dle domluvy na faře v Ratajích.

 

(Rataje Zlobice) V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v  měsících říjen, listopad a prosinec 2023.

 

(Počenice) Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v  měsících říjen, listopad a prosinec 2023.

Datum vložení: 17. 9. 2023 5:56
Datum poslední aktualizace: 17. 9. 2023 6:09

Mohlo by Vás zajímat