Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 37. týden 2023

Nedělní ohlášky na 37. týden 2023 1

Nedělní ohlášky na 37. týden 2023

Slavíme  liturgické  mezidobí   od neděle 10. září  do neděle 17. září  2023

-------------------------------------------------------------------------

ne      10. září   -  23. neděle v mezidobí                                      

po       11. září  

út        12. září   -  Jména Panny Marie

st        13. září   -  Památka sv. Jana Zlatoústého,                                                                                                      biskupa a učitele církve 

čt        14. září  -  Svátek Povýšení svatého Kříže    

pá       15. září  -  Památka Panny Marie Bolestné   

so       16. září  -  Svaté Ludmily,  mučednice             

ne       17. září  -  24. neděle v mezidobí

************************************************************

 

u   sv.  P e t r a   a   P a v l a    v  Ratajích

ne   11:00   Za + Reginu Habáňovu a duše v očistci

st    19:00    Za dar zdraví

čt    19:30   Za + Vlastimilu Přikrylovu, rodiče, bratra  a duše v očistci

pá   19:00   Za živou a + rodinu Strakovu a Hrabalovu a na poděkování za dar života

so   19:30    Na daný úmysl

ne  11:00   Za živou a + rodinu Spáčilovu a Spálovskou

************************************************************

 

 

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e    ve  Zlobicích

ne     8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      17:00    Na poděkování za dar života, prosbou o dar zdraví a Božího požehnání

ne      8:00    Za + Josefa Skopala, rodiče, živou a + rodinu

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (09. 09.)  18:00  Na daný úmysl

so  (16. 09.)  18:00    Na daný úmysl

************************************************************

 

u   sv.  Bartoloměje    v  Počenicích

ne     9:30     Za + Jaromíra Zedníčka, rodiče, vnučku a živou rodinu

čt      18:15     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

so     14:00     Za nové ratolesti na kmeni církve

ne      9:30     Za + Jiřího Župku

 

Kaple v Tetěticích

út    18:00    Za + Petra a Annu Barnetovy, živou a + rodinu

 

 

O z n a m y   na  liturgické  mezidobí  do  neděle  17. září 202

Dnes  je  23. neděle v mezidobí.  

Ve čtvrtek je svátek Povýšení svatého Kříže;  mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

V sobotu  je mše svatá ve 14:00 hod. v Počenicích, ve Věžkách v 18:00 hod. a v Ratajích v 19:30 hod..

Příští neděle  je  24. v mezidobí. Příprava na svátost biřmování bude  ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.

Sbírka příští neděle je na opravu kostela.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání; a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině.

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Modlitby matek budou v úterý v 19:30 hod. na faře v Ratajích, modlitby otců budou dle domluvy na faře v Ratajích.

(Rataje Zlobice) V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté  v  měsících říjen, listopad a prosinec 2023.

 (Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v  měsících říjen, listopad a prosinec 2023.

Datum vložení: 10. 9. 2023 6:44
Datum poslední aktualizace: 10. 9. 2023 6:55

Mohlo by Vás zajímat