Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 23. týden 2023

Nedělní ohlášky na 23. týden 2023 1

Nedělní ohlášky na 23. týden 2023

Slavíme dobu v mezidobí od neděle 4. června do neděle 11. června 2023

-------------------------------------------------------------------------

ne   4. června   -  Slavnost Nejsvětější Trojice                  

po    5. června   -  Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

út     6. června   -  Sv. Pavlíny, panny a mučednice sv. Norberta, biskupa

st     7. června                                 

čt     8. června   -  Slavnost Těla a Krve Páně

pá     9. června   -  Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve

so   10. června                                                                                                           

ne   11. června  -  10. neděle v mezidobí

************************************************************

 

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne   11:00  Za + Stanislava Mrhálka, rodiče a zetě

st    19:00   Za + Ludmilu Zezulovu a rodiče

čt     19:30  Ke cti a chvále Ducha svatého

  19:00  Za živou a + rodinu Habáňovu a duše v očistci

ne   10:00  Na poděkování za 17 let společného života

************************************************************

 

 

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne      8:00    Za živou a + rodinu Jánovu a Ondrovu

čt      18:00    Za + Josefa Skopala, rodiče, živou a + rodinu a za duše v očistci

ne      8:00    Za + Jaroslava Belatku, živou a + rodinu Belatkovu

…..............................................................................................  

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (04. 06.)  18:00           Na daný úmysl

so  (10. 06.)  18:00             Na daný úmysl

************************************************************ 

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 

ne     9:30     Za + rodinu Číhalovu, Malenovskou a duše v očistci

út     18:00     Za dar zdraví a Boží přízně

so     10:00    Za živé a + hasiče

ne     15:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

O z n a m y   na   dobu v mezidobí    do  neděle 11. června 2023

Dnes   je  Slavnost Nejsvětější Trojice.  Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod..  

Ve čtvrtek je  Slavnost Těla a Krve Páně.  Mše svatá je ve Zlobicích a Ratajích.

Eucharistický průvod nebo adorace bude ve všech farnostech v neděli. Proto je změna začátku bohoslužeb.

V sobotu  je mše svatá v 10:00 hod. v Počenicích a v 18:00 ve Věžkách.

Příští neděle  je  10. v mezidobí..

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Modlitby matek budou v úterý 19:15 hod. na faře  a  modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice)         V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v červenci, srpnu a září 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v červnu,  červenci, srpnu a září  2023.

Minulou neděli jste věnovali  na církevní školy v diecézi:

- v Ratajích          ….....     Kč 3 294                 ve Věžkách    ….......   Kč 1 080

- ve Zlobicích      ….....     Kč 2 180

- v Počenicích     .…....     Kč 1 470

Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí jejich štědrost.

Datum vložení: 4. 6. 2023 8:00
Datum poslední aktualizace: 4. 6. 2023 8:06

Mohlo by Vás zajímat