Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 22. týden 2023

Nedělní ohlášky na 22. týden 2023 1

Nedělní ohlášky na 22. týden 2023

Slavíme  dobu v mezidobí    od neděle 28. května  do neděle 4. června  2023

-------------------------------------------------------------------------

ne    28. května   -  Slavnost Seslání Ducha Svatého                                     

po    29. května   -  Památka Panny Marie, Matky církve

út     30. května   -  Sv. Zdislavy

st     31. května    -  Svátek Navštívení Panny Marie                             

čt     1. června    -  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

pá     2. června  -  Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

so    3. června    -  Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků                                      

ne    4. června     -  Slavnost Nejsvětější Trojice

 ***********************************************************

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne   11:00  Za + P. Antonína Koláře

po   19:00  Za + Jindřicha Plachého, manželku a rodiče

st    19:00   Za Boží ochranu a pomoc

  19:00  Za + Vojtěcha Vaculíka, manželku, syna a rodiče z obou stran

so    19:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

ne   11:00  Za + Stanislava Mrhálka, rodiče a zetě

************************************************************

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne      8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      18:00    Za Jonáše

ne      8:00    Za živou a + rodinu Jánovu a Ondrovu

…..............................................................................................  

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (27. 05.)  18:00             Na daný úmysl

ne  (04. 06.)  18:00             Na daný úmysl

************************************************************ 

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne     9:30    Za  nová duchovní povolání

út      18:00    Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

ne     9:30    Za + rodinu Číhalovu, Malenovskou a duše v očistci 

 

O z n a m y   na   dobu v mezidobí    do  neděle 4. června 2023

Dnes   je Slavnost Seslání Ducha Svatého.  Končí doba velikonoční.   Sbírka je na církevní školy v diecézi.

V pondělí  je mše svatá v 19:00 hod. v Ratajích.

V pátek 2. června je v Ratajích od 19:30 do 20:00 hodin  adorace za mládež děkanátu Kroměříž.

V tento den je také  v našich farnostech „ Noc kostelů“  v Ratajích a Zlobicích.

V sobotu  je mše svatá v 19:00 hod. v Ratajích.

Příští neděli  je Slavnost Nejsvětější Trojice. Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod.

Minulou neděli jste věnovali  na opravu kostela:

v Ratajích   při sbírce                   5 985 Kč        od Bohu známých dárců                   700 Kč

ve Zlobicích                                   3 440 Kč                                                                         0         

v Počenicích                                  2 530 Kč                                                                         200 Kč

Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí jejich štědrost.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 2. června, nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 3. června.

Májové pobožnosti jsou  jako minulý týden.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Modlitby matek a modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice)  V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v červnu 2023.

(Počenice)        Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté v červnu 2023.

Datum vložení: 28. 5. 2023 6:30
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2023 6:40

Mohlo by Vás zajímat