Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 21. týden 2024

Nedělní ohlášky na 21. týden 2024 2

Nedělní ohlášky na 21. týden 2024

Slavíme  liturgické mezidobí  od neděle 19. května  do neděle 26. května 2024

-------------------------------------------------------------------------

ne    19. května  -  Slavnost  SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

po   20. května  - Památka Panny Marie, Matky církve

út     21. května  - Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků   

st     22. května  - Sv. Rity z Cascie, řeholnice                        

čt     23. května  - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze    

pá    24. května        

so    25. května  -  Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve     

ne    26. května  -  Slavnost Nejsvětější Trojice                                     

************************************************************

 

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne    11:00      Za + Jarmilu Zikmundovu, manžela a celou + rodinu

st      19:00     Za živou a + rodinu Klesnilovu

čt     19:30    Na poděkování za 60 roků společného života

pá    19:00    Za + Milana Hrabálka

ne     11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************************

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne    8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      18:00   Za + Annu Skoupilovu, manžela a duše v očistci

ne     8:00   Za Ladislava Konečného, manželku, rodiče a duše v očistci 

.................................................................................................. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (18. 05.)  18:00    Na daný úmysl

so  (25. 05.)  19:00    Na daný úmysl

***********************************************************

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne   9:30   Za  uzdravení

út    18:00   Za + Františku Malou a duše v očistci

so    18:00   Za + Marii Šidlejovu a živou rodinu         

**************************************************

 

O z n a m y   n a   dobu v mezidobí   - do neděle 26. května 2024

Dnes je  slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.  Končí doba velikonoční.  Liturgické mezidobí pokračuje 7. týdnem. Sbírka této neděle je na církevní školy v diecézi. Odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Mše svatá je ve Zlobicích a Ratajích.

V sobotu je adorační den farnosti Počenice. (Zapisujte se, prosím, na připravený arch.) Nejsvětější svátost Oltářní  bude vystavena od 16:00 hod. do 17:30, kdy bude společný závěr adorace. Následuje mše svatá v 18:00 hod.. Z toho důvodu bude mše svatá ve Věžkách až v 19:00 hod..

Příští neděli  je slavnost Nejsvětější Trojice. Dne 26. května odpoledne bude na faře v Ratajích   ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování. V Počenicích nebude příští neděli mše svatá.

Minulou neděli jste při sbírce věnovali na opravu kostela:

                                                 při sbírce               od Bohu známých dárců          v pokladničce

- v Ratajích                  Kč 6 386                                          Kč 3 400                     Kč 3 641

- ve Zlobicích              Kč 3 714                                                 -                                       -

- v Počenicích              Kč 1 430                                          Kč    200                                 -

Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Sestry a bratři, na obvyklém místě si prosím zapisujte úmysly na mše svaté na další období.

Sestry a bratři,  dne 25. května bude v kostele v Ratajích v 8:30 hod. úklid věží. Prosím, kdo můžete, přijďte. Děkuji.

Datum vložení: 19. 5. 2024 9:04
Datum poslední aktualizace: 19. 5. 2024 9:08

Mohlo by Vás zajímat