Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 21. týden 2023

Nedělní ohlášky na 21. týden 2023 1

Nedělní ohlášky na 21. týden 2023

Slavíme  dobu velikonoční  od neděle 21. května  do neděle 28. května  2023

-------------------------------------------------------------------------

ne    21. května    -  7. neděle velikonoční                                   

po    22. května    -  Sv. Rity z Cascie, řeholnice

út     23. května     

st     24. května                               

čt     25. května  -  Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve

pá     26. května -  Památka sv. Filipa Neriho, kněze

so    27. května   - Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého                                                  

ne    28. května  -   Slavnost Seslání Ducha Svatého 

************************************************************

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne   11:00  Za + Jarmilu Zikmundovu, manžela a + rodinu Zikmundovu

st    19:00   Na úmysl dárce

pá   15:00  Za + Františka Podešvu; s pohřbem

  19:00  Za + Milana Hrabálka a rodiče

so    19:30  Ke cti a chvále archanděla Michaela

ne   11:00  Za + P. Antonína Koláře

************************************************************

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

ne      8:00    Za Ladislava Konečného, manželku, rodiče a duše v očistci

čt      18:00    Za + Ladislava Žemlíka, manželku, živou a + rodinu a duše v očistci

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

…..............................................................................................  

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (20. 05.)  18:00             Na daný úmysl

so  (27. 05.)  18:00             Na daný úmysl

************************************************************ 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne       9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      19:00    Za  upevnění víry ve farnosti

ne       9:30   Za  nová duchovní povolání

 

O z n a m y   na   dobu velikonoční   do  neděle 28. května 2023

Dnes   je  7. neděle velikonoční.   Sbírka této neděle je věnována na opravu kostela.

Dnes pokračuje příprava na svátost biřmování.

Ve čtvrtek je adorační den farnosti Počenice. Nejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena od 17:00 hod do 19:00 hod. Adorace bude zakončena svátostným požehnáním a mší svatou. (Zapisujte se, prosím, na přiložený arch).

V pátek  je  v 15:00 hod.  v Ratajích pohřeb + pana Františka Podešvy.

V sobotu  je mše svatá v 18:00 ve Věžkách.

Příští neděli  je Slavnost Seslání Ducha Svatého.  - sbírka je na církevní školy v diecézi.

Minulou neděli jste věnovali při sbírce  na pronásledované křesťany.

V Ratajích         ….......    Kč 5 675                            ve Věžkách ….........   Kč 1 010

ve Zlobicích      ….......    Kč 2 597

v Počenicích     …......     Kč 1 320

Ať dobrý Bůh všem dárcům odplatí jejich štědrost.

Májové pobožnosti jsou 

- v Ratajích ve všední den přede mší svatou

- ve Zlobicích v neděli po mši svaté

- v Počenicích v neděli po mši svaté

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Modlitby matek a modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice) V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté  v červnu 2023.

(Počenice) Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v měsících květen a červen 2023.

Datum vložení: 21. 5. 2023 14:15
Datum poslední aktualizace: 21. 5. 2023 14:22

Mohlo by Vás zajímat