Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 20. týden 2024

Nedělní ohlášky na 20. týden 2024 1

Nedělní ohlášky na 20. týden 2024

Slavíme  dobu velikonoční  od neděle 12. května  do neděle 19. května 2024

-------------------------------------------------------------------------

ne    12. května  -  7. neděle velikonoční

po    13. května  -  Panny Marie Fatimské

út     14. května  -  Svátek sv. Matěje, apoštola  

st     15. května                        

čt     16. května  -  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka     

pá    17. května        

so    18. května  -   Sv. Jana I., papeže a mučedníka 

ne    19. května  -   Slavnost  SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO                                       

************************************************************

 

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne      11:00    Za  Vlastimilu a Josefa Daňkovy, sestry a rodiče z obou stran

po     19:00    Za + Miroslava Dedka, manželku a duše v očistci

st        19:00   Za + Josefa Mikulce, manželku, syna a živou rodinu

čt      19:30    Za + Janu Ruskovu

pá     19:00    Za živou a + rodinu

so      19:30    Na úmysl dárce

ne     11:00    Za + Jarmilu Zikmundovu, manžela a celou + rodinu

***********************************************************

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne      8:00   Za + Rudolfa Herodese a bratry

čt      18:00   Za + Radka Luzara, živou a + rodinu Luzarovu

ne       8:00   Za   živé a + děti, ženy a muže našich farností

.................................................................................................. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (11. 05.)  18:00    Na daný úmysl

so  (18. 05.)  18:00    Na daný úmysl

***********************************************************

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne     9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      18:00   Za + Františka a Vincencii Číhalovy a za duše v očistci

ne      9:30   Za uzdravení                

**************************************************

 

O z n a m y   n a   dobu velikonoční    - do neděle 19. května 2024

Dnes je  7. neděle velikonoční. Sbírka této neděle je určena na opravu kostela.  V 17:00 hod. bude v kostele v Počenicích koncert pěveckého sdružení při gymnáziu Kroměříž.

V sobotu  je vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého; mše svatá je ve Věžkách  v 18:00 hod. a v Ratajích v 19:30 hod..    

Příští neděli  je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.  Končí doba velikonoční.  Začíná liturgické mezidobí 7. týdnem.  Sbírka příští neděle bude na církevní školy v diecézi.  19. května odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.

Sestry a bratři, na obvyklém místě si prosím zapisujte úmysly na mše svaté na další období.

Minulou neděli jste při sbírce věnovali na pronásledované křesťany:

- v Ratajích     …......    4 283 Kč                   ve Věžkách …....  1 060 Kč

- ve Zlobicích  ….....    2 730 Kč                                         

- v Počenicích …......    1 118 Kč                 

Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Sestry a bratři,  dne 25. května bude v kostele v Ratajích v 8:30 hod. úklid věží. Prosím, kdo můžete, přijďte. Děkuji.

Datum vložení: 12. 5. 2024 9:23
Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2024 9:29

Mohlo by Vás zajímat