Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 20. týden 2023

Nedělní ohlášky na 20. týden 2023 1

Nedělní ohlášky na 20. týden 2023

Slavíme  dobu velikonoční   od neděle 14. května  do neděle 21. května  2023

-------------------------------------------------------------------------

14. května    -  6. neděle velikonoční                                   

po    15. května 

út     16. května    -  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

st     17. května                               

čt     18. května   -  Slavnost Nanebevstoupení Páně 

pá     19. května  

so    20. května    -   Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze                

ne    21. května  -   7. neděle velikonoční

 ***********************************************************

 

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    19:00   Ke cti a chvále Ducha svatého

čt    19:30   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc do dalších let

  19:00  Za + Antonína Mozgu, bratra Ladislava a jeho manželku

ne   11:00  Za + Jarmilu Zikmundovu, manžela a + rodinu Zikmundovu

************************************************************      

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne      8:00    Za + Annu Skoupilovu, manžela a rodiče

čt      18:00    Za živou a + rodinu Belatkovu

ne      8:00    Za Ladislava Konečného, manželku, rodiče a duše v očistci

…..............................................................................................  

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (13. 05.)  18:00             Na daný úmysl

so  (20. 05.)  18:00             Na daný úmysl

************************************************************ 

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne       9:30    Za 40 let společného manželství

út      18:00    Za  + Janu Ruskovu , rodiče a bratra

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

O z n a m y   na   dobu velikonoční   do  neděle 21. května 2023

Dnes   je  6. neděle velikonoční. Den modliteb za pronásledované křesťany.  Sbírka této neděle je věnována na pronásledované křesťany.

Nezapomeňme poděkovat za lásku a péči maminkám, jejichž svátek dnes slavíme.

Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně;  mše svatá je ve Zlobicích a Ratajích.

Začíná novéna před slavností Seslaní Ducha Svatého.

V sobotu  je mše svatá v 18:00 ve Věžkách.

Příští neděle  je 7. velikonoční  - sbírka je na opravu kostela.

Májové pobožnosti jsou 

- v Ratajích ve všední den přede mší svatou

- ve Zlobicích v neděli po mši svaté

- v Počenicích v neděli po mši svaté

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců

v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

 Modlitby matek a modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice)  V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v  měsících květen a červen 2023.

 (Počenice) Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté  v měsících květen a červen 2023.

Datum vložení: 14. 5. 2023 9:06
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2023 9:12

Mohlo by Vás zajímat