Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 19. týden 2023

Nedělní ohlášky na 19. týden 2023 1

Nedělní ohlášky na 19. týden 2023

Slavíme  dobu velikonoční   od neděle 7. května  do neděle 14. května  2023

-------------------------------------------------------------------------

ne    7. května    -  5. neděle velikonoční                                     

po    8. května   -  Panny Marie, prostřednice všech milostí

út     9. května   

st     10. května  -  Sv. Jana z Avily, kněze a učitele církve                               

čt     11. května   

pá    12. května  -  Sv. Nerea a Achilea, mučedníků

so    13. května  -  Panny Marie Fatimské 

ne    14. května -  6. neděle velikonoční

************************************************************

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne   11:00  Za Vlastimilu a Josefa Daňkovy,  sestry a rodiče z obou stran

po   19:00   Na poděkování s prosbou o pomoc a ochranu

st    19:00   Za řádové sestry Jarmilu a Bernadetu

  19:00  Za + Miloslava Dedka, manželku a duše v očistci

so    19:30  Za živou a + rodinu Hradcovu a duše v očistci

ne   11:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

************************************************************

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt      18:00    Za pronásledované křesťany

ne      8:00    Za + Annu Skoupilovu, manžela a rodiče

…..............................................................................................  

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (07. 05.)  18:00             Na daný úmysl

so  (13. 05.)  18:00             Na daný úmysl

************************************************************ 

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne       9:30    Za + Vladimíra Zbořila, manželku, živou a + rodinu

ne       9:30    Za 40 let společného manželství

 

Kaple v Tetěticích

út      18:00    Za + Miloslava Voždu, manželku, živou a + rodinu

-----------------------------------------------------------------------------

 

O z n a m y   na   dobu velikonoční   do  neděle 14. května 2023

Dnes   je 5. neděle velikonoční.  Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod.. Tuto neděli pokračuje příprava na svátost biřmování.

V pondělí  je  Panny Marie, prostřednice všech milostí.  Mše svatá je v Ratajích v 19:00 hod..

V sobotu  je mše svatá v 18:00 ve Věžkách a v 19:30 hod. v Ratajích - (Panny Marie Fatimské).

Příští neděle  je 6. velikonoční –  Den modliteb za pronásledované křesťany.  Sbírka příští neděle bude věnována na pronásledované křesťany.

Májové pobožnosti budou 

- v Ratajích ve všední den přede mší svatou

- ve Zlobicích v neděli po mši svaté

- v Počenicích v neděli po mši svaté

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

 Modlitby matek a modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice) V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v měsících květen a červen 2023.

(Počenice) Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v měsících květen a červen 2023.

Datum vložení: 7. 5. 2023 8:36
Datum poslední aktualizace: 7. 5. 2023 8:42

Mohlo by Vás zajímat