Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 18. týden 2024

Nedělní ohlášky na 18. týden 2024 1

Nedělní ohlášky na 18. týden 2024

Slavíme  dobu velikonoční  od neděle 28. dubna  do neděle 5. května 2024

-------------------------------------------------------------------------

 

ne    28. dubna -  5. neděle velikonoční  

po   29. dubna  -  Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky círve, patronky Evropy

út    30. dubna  -  Sv. Zikmunda, mučedníka

st     1. května  -  Sv. Josefa, dělníka                      

čt     2. května  -  Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve    

pá    3. května  -  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštololů           

so    4. května                                                                                                             

ne    5. května  -  6. neděle velikonoční                                                                                                           

************************************************************

 

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne     11:00    Za + Jana a Františku Frkalovy a za duše v očistci

st       19:00   Za + Milana Tvrdého, živou a + rodinu Vrzalovu a Tvrdou

pá    19:00    Na poděkování za vyslyšené prosby

ne    11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností      

************************************************************

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne       8:00   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

čt       18:00   Na poděkování za 40 let ministrantské a kostelnické služby

ne       8:00   Za + Karla Matouška

.................................................................................................. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne  (28. 04.)  18:00    Na daný úmysl

so  (04. 05.)  18:00    Na daný úmysl

***********************************************************

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne    9:30   Za  živou a + rodinu Pěnčíkovu a Barnetovu

út     18:00   Za + rodinu Lattovu

ne     9:30   Za + Vojtěcha Kunčara, manželku, živou a + rodinu                                                    

**************************************************

 

O z n a m y   n a   dobu velikonoční    - do neděle 5. května 2024

 

Dnes je  5. neděle velikonoční.  Mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod.

V sobotu je   mše svatá ve Věžkách  v 18:00 hod.     

Příští neděle  je  6. neděle velikonoční;  Den modliteb za pronásledované křesťany.  Sbírka příští neděle je určena na pronásledované křesťany.                                .

5. května odpoledne bude na faře v Ratajích ve 14:30 hod. příprava na svátost biřmování.  

Sestry a bratři, na obvyklém místě si prosím zapisujte úmysly na mše svaté na další období.

 Minulou neděli jste věnovali na opravu kostela:

                                                      při sbírce                  od Bohu známých dárců

- v Ratajích ….............             Kč  4 667                               Kč   1 200

- ve Zlobicích ….........             Kč  3 090                                         .0.

- v Počenicích …........            Kč  2 415                                Kč      200

Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 3. května.

Nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 4. května.

Dobrý Bůh ať naplní svými dary ty, kteří mohli a přišli prosit Pána za obnovu rodin a za nová duchovní povolání.

Děkuji ženám za dobrovolnou brigádu na farním dvoře.  Pán jim to mnohonásobně odplať.

Datum vložení: 28. 4. 2024 15:46
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2024 15:51

Mohlo by Vás zajímat