Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 18. týden 2023

Nedělní ohlášky na 18. týden 2023 1

Nedělní ohlášky na 18. týden 2023

Slavíme  dobu velikonoční   od neděle 30. dubna  do neděle 7. května  2023

-------------------------------------------------------------------------

ne    30. dubna  - 4. neděle velikonoční

D e n    m o d l i t e b za povolání k duchovnímu stavu                             

po   1. května   -  Sv. Josefa, dělníka

út     2. května - Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

st     3. května - Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů                              

čt     4. května   

pá    5. května

so    6. května    - Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 

ne    7. května   - 5. neděle velikonoční

 

 

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne   11:00  Za + Jana Pokorného, manželku a rodiče z obou stran

po  19:00 Za + Milana Tvrdého s prosbou o Boží ochranu, pomoc a dar zdraví pro živou rodinu Vrzalovu a Tvrdou

st    19:00   Za + Petra Bakalíka, rodiče, sestru a duše v očistci

  19:00  Za živou a + rodinu Vašíčkovu a duše v očistci

so    19:00  Za + Marii Pěchovičovu

ne   11:00  Za Vlastimilu a Josefa Daňkovy, sestry a rodiče z obou stran

 

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne     8:00    Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

čt      18:00    Za  uzdravení

ne      8:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (29. 04.)  18:00             Na daný úmysl

ne  (07. 05.)  18:00             Na daný úmysl

 

 

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 ne     9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

út      18:00    Za + Jenu Štěpánkovu a manžela

ne     9:30    Za + Vladimíra Zbořila, manželku, živou a + rodinu


O z n a m y   na   dobu velikonoční   do  neděle 7. května 2023

Dnes   je 4. neděle velikonoční.  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

V pondělí  je svátek sv. Josefa, dělníka;  mše svatá je v Ratajích v 19:00 hod..

V sobotu  je mše svatá v 19:00 hod. v Ratajích.

Příští neděle  je 5. velikonoční – mše svatá ve Věžkách je v 18:00 hod..

Příští neděli pokračuje příprava na svátost biřmování.

Májové pobožnosti budou 

- v Ratajích      ve všední den přede mší svatou

- ve Zlobicích   v neděli po mši svaté

- v Počenicích  v neděli po mši svaté

Nemocné v Počenicích a Sobělicích navštívím v pátek 5. května,

nemocné v Šelešovicích, Ratajích a Popovicích navštívím v sobotu 6. května.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

 Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

 Modlitby matek a modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice)  V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté  v měsících květen a červen 2023.

 (Počenice) Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v měsících květen a červen 2023.

Datum vložení: 30. 4. 2023 16:46
Datum poslední aktualizace: 1. 5. 2023 9:15

Mohlo by Vás zajímat