Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 17. týden 2023

Nedělní ohlášky na 17. týden 2023 1

Nedělní ohlášky na 17. týden 2023

Slavíme  dobu velikonoční   od neděle 23. dubna  do neděle 30. dubna  2023

-------------------------------------------------------------------------

ne    23. dubna  - 3. neděle velikonoční                                                

po    24. dubna  - Sv. Jiří, mučedníka

                                 Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

út     25. dubna  - Svátek sv. Marka, evangelisty

st     26. dubna                              

čt     27. dubna   

pá    28. dubna  -  Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka

so    29. dubna                                                                                                          

ne    30. dubna  - 4. neděle velikonoční D e n    m o d l i t e b za povolání k duchovnímu stavu

 

u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne   11:00  Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

st    19:00    Ke cti a chvále archanděla Michaela

  19:00  Za živou a + rodinu Rozsypálkovu a Kůřilovu

ne   11:00  Za + Jana Pokorného, manželku a rodiče z obou stran

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích   

 ne      8:00    Za Josefa Barneta, manželku, syna, dceru a duše v očistci

čt      18:00    Na poděkování za dar života a zdraví, s prosbou o Boží ochranu  a vedení Duchem svatým

ne      8:00    Za + Františka Jablunku, živou a + rodinu

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (22. 04.)  18:00             Na daný úmysl

so  (29. 04.)  18:00             Na daný úmysl

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

 ne       9:30    Za + Jitku Vranovu, manžela a živou rodinu

út      18:00    Za trpělivost a důvěru v Boha pro nemocnou osobu

ne       9:30    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností


O z n a m y   na   dobu velikonoční   do  neděle 30. dubna 2023

Dnes   je 3. neděle velikonoční. 

V sobotu je mše svatá v 18:00 hod. ve Věžkách.

Příští neděle  je 4. velikonoční –  

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Sestry a bratři,  nezapomeňte děkovat, chválit a prosit Pána o potřebné milosti pro církev, pro kněze a zvláště pro nové dělníky na Kristovu žeň.  („Žeň je sice hojná, ale dělníků je málo.

Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ )

Minulou neděli jste věnovali na  opravu kostela:

 - v Ratajích …...........           při sbírce    Kč  7 644  od Bohu známých dárců    …....   Kč  600

- ve Zlobicích ….......                                 Kč  3 625                                                                 -0-

- v Počenicích …......                                 Kč  1 754                                                                 -0-

 Dobrý Bůh ať každému upřímnému dárci odplatí.

Sestry a bratři,  stále prosím,  neustávejte ve svých modlitbách  za nová duchovní povolání (počty bohoslovců

v tomto akademickém roce jsou uvedeny na nástěnce)  a  také neméně  proste Pána o mír na Ukrajině. 

Rovněž se modlete za dobrou volbu našeho nového arcibiskupa.

 Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

 Modlitby matek a modlitby otců budou dle domluvy na faře.

(Rataje a Zlobice) V zákristii jsou připravené archy k zapsání úmyslů  na mše svaté v  měsících květen a červen 2023.

 (Počenice) Na stolečku v zadní části kostela jsou připravené archy k zapsání úmyslů na mše svaté  v měsících květen a červen 2023.

Příprava na svátost biřmování začne dnes ve 14:30 hod. na faře v Ratajích.  Přihlašovat se na přípravu ještě  můžete  u mne.

Datum vložení: 23. 4. 2023 12:42
Datum poslední aktualizace: 24. 4. 2023 7:30

Mohlo by Vás zajímat