Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rataje
Rataje

Nedělní ohlášky na 12. týden 2024

Nedělní ohlášky na 12. týden 2024 1

Nedělní ohlášky na 12. týden 2024

Slavíme  dobu postní od neděle 17. března do neděle 24. března 2024

-------------------------------------------------------------------------

ne    17. března - 5. neděle postní

po    18. března  - Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve      

út    19. března - Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie             

st     20. března                              

čt     21. března        

pá    22. března        

so    23. března  - Sv. Turibia z Mongroveja                                                                       

ne    24. března - Květná neděle                             

************************************************************

 

 u sv.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích

ne    11:00    Za živou a + rodinu a duše v očistci

út     19:30    Za + Josefa Spálovského

st       18:00   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a dary Ducha  svatého

pá     18:00    Za + Emila Sedláčka a za + Květuši Sedláčkovu

ne     11:00    Za živé a + děti, ženy a muže našich farností                

************************************************************

 

 

u   sv.  C y r i l a   a  M e t o d ě j e   ve Zlobicích

ne      8:00    Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

út     18:15    Za + Josefa Zapletala, živou a + rodinu

čt     17:30    Za + Ladislava Krupaře, sestru Olgu, rodiče a duše v očistci

ne       8:00    Za + Marii Štěpánkovu, manžela, celou živou a + rodinu.................................................................................................. 

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (16. 03.)  17:00    Na daný úmysl

so  (23. 03.)  17:00    Na daný úmysl

***********************************************************

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích

ne       9:30    Za + Květoslavu Chmelařovu, manžela, bratra a rodiče z obou stran         

út     17:00    Za + Miroslava a Štěpánku Malenovských a za živou a + rodinu  

ne     9:30    Za + Antonína Barneta, manželku, dceru, syna a rodiče z obou stran

************************************************************

 

O z n a m y  na dobu  p o s t n í    - do neděle 24. března 2024

Dnes je 5. neděle postní.    Ve 14:30 hod. pokračuje na faře v Ratajích příprava na svátost biřmování. Sbírka této neděle je na opravu kostela.

V úterý je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, mše svaté jsou ve všech našich farnostech.

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod.

Příští neděle je Květná.   

(Zlobice, Počenice)    Sestry a bratři, na obvyklých místech si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsíci  březnu.

V sobotu 23. března v 9:00 hod. bude v Ratajích předvelikonoční úklid kostela. Kdo můžete, prosím, přijďte.

Papež František jmenoval 9. února Mons. Josefa Nuzíka 15. arcibiskupem olomouckým. S radostí vás proto zveme na slavnostní uvedení nového arcibiskupa do úřadu, které proběhne v sobotu 13. dubna v 10 hod. v olomoucké katedrále. V tento mimořádný den pro naši arcidiecézi, můžete ještě odpoledne využít nabídku prožít ve 14.00 modlitbu chval v kostele Panny Marie Sněžné a v 16.00 slavnostní koncert v kostele sv. Mořice. Za organizační tým Mons. Antonín Basler.                          (Organizátoři potřebují vědět přibližný počet, proto kdo uvažuje o účasti na mši svaté v katedrále prosím, aby mi to oznámil. Děkuji.)

V pátek 22. března je v Kroměříži v kostele sv. Mořice pouť k Panně Marii Bolestné. Mše svaté jsou tam      v 6:30 hod., v 8:00 hod., v 9:30 hod., a v 11:00 hod. Během pouti bude příležitost ke svátosti smíření.

Příležitost ke svátosti smíření v našich farnostech: v Počenicích v úterý 19. 3.  od 16:30 hod. do 17:00 hod. (Nebude přítomen cizí zpovědník) ve Zlobicích ve čtvrtek 21. 3. od 18:00 hod. do 18:30 hod. ( Nebude přítomen cizí zpovědník) v Ratajích v pátek 22. 3.  od 18:00 hod. do 19:00 hod. (Bude přítomen i cizí zpovědník).

Datum vložení: 17. 3. 2024 8:05
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2024 8:17

Mohlo by Vás zajímat