Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zápisy a usnesení zastupitelstva

uzob

Evidence hřbitovů

hrbitov

GEOMorava

geomorava

Navigace

Obsah

Stránka

Nedělní ohlášky na 20. týden 2016


Slavíme  dobu v mezidobí  -  od  neděle 15. května   do  neděle  22. května 2016

 

ne  15. května  - Slavnost Seslání Ducha svatého 

po  16. května    -  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka      

út   17. května   

st   18. května   -  Sv. Jana I.  papeže a mučedníka 

čt   19. května  -  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

pá  20. května  -  Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

so  21. května  -  Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů      

ne  22. května - Slavnost Nejsvětější Trojice

 

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích 

ne  11:00   Za živé a + hasiče z Rataj a Popovic

po  19:00   Za dar života a Boží ochranu

st    19:00  Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a dar zdraví

pá  19:00   Za + Antonína Mozgu, bratra Ladislava a manželku

ne  11:00    Za + Marii a Oldřicha Ivánkovy, rodiče z obou stran a duše v očistci

 

u   sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e   ve  Zlobicích

ne     8:00 Za  +  Františka Jablunku, živou a + rodinu

čt     18:00 Za děti, které přistoupily k 1. svatému přijímání

ne     8:00  Za  živé a + děti, ženy a muže našich farností

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so   (14.  05)  18:00   Na daný úmysl

so   (21. 05.)  18:00   Na daný úmysl

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne    9:30    Za + Vladimíra Zbořila, sestru, bratry a živou rodinu

ne    9:30   Za + Andělu a Klementa Stavinohovy a za živou rodinu

 

Kaple v Tetěticích

út   18:00   Na daný úmysl

 

Oznamy na dobu v mezidobí  -  do neděle  22. května  2016

 

Dnes  je Slavnost Seslání Ducha svatého. Končí doba velikonoční. Dnešní sbírka je věnována na církevní školství v diecézi. 

V pondělí je v 19:00 mše svatá v Ratajích. Po mši svaté budou  na faře modlitby matek.

V úterý  je mše svatá v 18:00 hod. v Tetěticích.

(Rataje)  

Ve čtvrtek  bude v Ratajích děkanátní konference. V 9:30  hod. začne pobožností v kostele sv. Petra a Pavla a po ní bude pokračovat konference kněží  na faře. Prosím ty farníky, kteří mají možnost, aby přišli do kostela a společně s kněžími prosili Pána, aby pronikl jejich srdce milostí Ducha svatého, opravdovostí a láskou, aby se Jemu stále více podobali.

Večer pak ve  20:30 hod. budou na faře modlitby otců.

V sobotu bude mše svatá ve Věžkách v 18:00 hod.    

Příští neděli  je  Slavnost Nejsvětější Trojice.

Májové pobožnosti ke cti Panny Marie jsou v našich farnostech jako minulý týden.

V sobotu 28. května  v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích si slíbí lásku, úctu a věrnost Ing. Martin Míčka z Kostelan a MUDr. Daniela Uhercová z Kvasic.

(Rataje) 

Děti mohou pokračovat v květinové výzdobě na májové nástěnce – po mši svaté si každé dítě připne do vázy květinu. Místa ve vázičce je stále ještě dost.

Oznamuji, že v sobotu 11. června se uskuteční pro rodiče a děti všech našich farností výlet do Dubu nad Moravou, (kde bude mše svatá s prohlídkou kostela a celého farního objektu) a pak návštěva baziliky Panny Marie na sv. Kopečku  a  návštěva ZOO. Přihlašovat se můžete u mne.

Rovněž  prosím  naše  farníky, abychom společně  v tyto dny,  ve kterých si připomínáme 700. výročí narození otce vlasti, císaře a krále Karla IV., poděkovali Bohu za dar jeho života a v duchu jeho vlády prosili za požehnanou spolupráci mezi církví, občanskou společností a státem.

(Počenice, Zlobice)

V sakristii si  můžete zapsat  úmysly na mše svaté  v měsících  květen a červen.

Podrobnosti k  Národní pouti do Krakova  jsou uvedeny na nástěnce.


15. 5. 2016 Zobrazit méně

Stránka