Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Zápisy a usnesení zastupitelstva

uzob

Evidence hřbitovů

hrbitov

GEOMorava

geomorava

Navigace

Obsah

Stránka

Nedělní ohlášky na 1. týden 2016


Slavíme  dobu   vánoční -  od  neděle 3. ledna do  neděle 10. ledna 2016

ne  3. ledna  -  2. neděle po Narození Páně

po  4. ledna     

út   5. ledna

st  6. ledna  -   Slavnost Zjevení Paně  

čt   7. ledna   -    Sv.Rajmunda z Peňafortu, kněze

pá  8. ledna   

so  9. ledna     

ne 10. lednaSvátek Křtu Páně

-------------------------------------------------------------------

 

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                

ne  11:00   Za + Rostislava Kováře, rodiče a bratra

st   19:30   Za + Michaelu Plachou, manžela a duše v očistci

pá  18:00   Za + Josefa Habáně, živou a + rodinu a za duše v očistci

ne 11:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

-----------------------------------------------------------------------------

 

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích 

ne    8:00     Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   18:15  Za rodinu Řezníčkovu, rodiče a duše v očistci

čt     17:00   Za živou a + rodinu Pelíškovu a Dedkovu

ne    8:00    Za + Vladimíra Hánoše, manželku, živou a + rodinu

-----------------------------------------------------------------------------

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

ne (03. 01.)    17:00   Na daný úmysl

út  (05. 01.)      17:00   Na daný úmysl

so (09. 01.)     17:00   Na daný úmysl

-----------------------------------------------------------------------------

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

 

ne    9:30     Za + Květoslavu Chmelařovu, manžela  a rodiče z obou stran

st    17:00  Za + Marii Blešovu, manžela a děti

ne    9:30    Za + Marii Koutnou, manžela a rodiče

 

Oznamy na dobu     v á n o č n í   -  do neděle 10. ledna 2016

Dnes  je  2. po Narození Páně.  Po mši svaté již pokračuje příprava na 1. sv. přijímání.

V úterý je  mše svatá v 17:00 hod. ve Věžkách.

Ve středu  je Slavnost Zjevení Páně - Tří králů. Je to doporučený zasvěcený svátek  Mše svaté jsou ve všech našich farnostech. Vodu, křídu a kadidlo požehnám při mši svaté v úterý ve Věžkách a ve středu ve farních kostelích.

V sobotu je mše svatá ve Věžkách v 17:00 hod.

Nemocné  navštívím ve čtvrtek v Bojanovicích, Věžkách, Tetěticích a Počenicích a v pátek v Sobělicích, Ratajích, Popovicích, a v Domově.

Příští neděli  je  Svátek Křtu Páně.  Příprava na 1. svaté přijímání pokračuje po mši svaté.

Příští neděli končí vánoční doba; Betlémy mohou zůstat v kostele až do svátku Uvedení Páně do chrámu - Hromnice.

Na  misijní projekt  “jeden dárek navíc”  jste věnovali:

- v Ratajích             .....................    Kč  1 234

- v Počenicích         ....................     Kč  2 382

- ve Zlobicích   ...........................     Kč  2 675

Všem dárcům Pán Bůh jistě jejich štědrost odplatí..

Milí Boží přátelé, děkuji Vám, že jste v tak hojném počtu ve vánoční době přijali Tělo a Krev Pána Ježíše;  byl to ten nejkrásnější dárek - dárek, který mně udělal velkou radost.

V sákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté  v měsících leden, únor a březen 2016.


3. 1. 2016 Zobrazit méně

Stránka