Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Zápisy a usnesení zastupitelstva

uzob

Evidence hřbitovů

hrbitov

GEOMorava

geomorava

Navigace

Obsah

Stránka

Nedělní ohlášky na 51. týden


Slavíme  dobu  adventní  -  od  neděle 13. prosince  do  neděle  20. prosince 2015

 

ne  13. prosince  - 3. neděle adventní

po  14. prosince   -    Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve   

út   15. prosince

st   16. prosince  

čt   17. prosince     

pá  18. prosince  

so  19. prosince   

ne  20. prosince - 4. neděle adventní

-------------------------------------------------------------------

 

u   s v.   P e t r a   a  P a v l a    v   Ratajích                

ne  11:00  Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

st   18:00    Za + Rozálii Spálovskou, manžela, syna, rodiče a sourozence

pá  18:00    Za + Josefa Poledňáka, dvoje rodiče a duše v očistci

so   7:30   Za dobrodince a pomocníky kostela

ne  11:00   Za + Josefa Františku Večeřovy a jejich děti

-----------------------------------------------------------------------------

 

u  sv.  C y r i l a   a   M e t o d ě j e  ve Zlobicích 

ne   8:00    Za + Josefa Skopala, manželku, živou a + rodinu

čt   18:00    Za + Annu Zapletalovu, rodiče  a duše v očistci

ne   8:00    Za P. Františka Suchánka, živou a + rodinu a za duše v očistci

-----------------------------------------------------------------------------

 

Filiální kostel  sv. Alžběty ve Věžkách

so  (12. 12.)    17:00   Na daný úmysl

so  (19. 12.)    17:00   Na daný úmysl

-------------------------------------------------------------------

 

u   sv.  Bartoloměje    v   Počenicích 

ne    9:30     Za + Marii Barnetovu, manžela, živou a + rodinu

ne    9:30   Za živé a + děti, ženy a muže našich farností

..................................................................................................

Kaple Tetětice

út   17:00    Na daný úmysl  

 

Oznamy na dobu  a d v e n t n í  -  do neděle 20. prosince   2015

 

Dnes  je 3. neděle adventní.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. sv. přijímání.

V úterý je  mše svatá v 17:00 v Tetěticích 

Ve čtvrtek  v 19:30 hod. pokračují na faře v Ratajích modlitby otců.

V pátek  budu při mši svaté udělovat v Ratajích svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout jako uzdravující dotek Boží ruky všichni katoličtí křesťané, kteří jsou z důvodu vážné nemoci nebo vysokého věku (nad 60 let) v možném ohrožení života. K plodnému přijetí svátosti pomazání se vyžaduje stav posvěcující milosti. Proto se doporučuje i svátost smíření.

V sobotu v 7:30 hod. budou v Ratajích roráty - mše svatá ke cti Panny Marie.

Příští neděle  je  4.  adventní.   Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání

Příležitost ke svátosti smíření před vánocemi v našich farnostech bude:

- Zlobice ............  čtvrtek 17. prosince - od 17:15 do 18:00 hod. -  zpovědník z jiné farnosti

- Rataje  ........... pátek  18. prosince -  od 16:30 do 18:00 hod. -  bude přítomen i zpovědník z jiné farnosti

- Počenice ......... neděle 20. prosince -  od 14:00 do 14:45 hod. -  pouze místní zpovědník

Znovu připomínám dětem i dospělých  adventní misijní stromeček  s výzvou, že podle toho, jak bude stromeček do vánoc ozdoben, poznáme, jak moc máme srdce naplněné láskou k druhým, jak jsme dokázali v chudých a opuštěných dětech v misiích poznat našeho Pána Ježíše. 

S velkým důrazem také připomínám Adorační den farnosti Rataje  a  den  modliteb za naše bohoslovce,  který je již  tuto středu - 16. prosince.  Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena ve 13.00 hod.  Ukončení adorace bude v 18:00 hod. Stále ještě není přihlášen dostatek adorantů.  Prosím, zapisujte se na přiložený arch -  Pán Ježíš v Eucharistii nesmí zůstat ani na chvíli sám.

V sákristii si můžete zapsat úmysly na mše svaté v měsících leden, únor a březen 2016.

Oznamuji také, že po delší době bude opět vydán Váš Farní list. Uzávěrka je v pondělí, tj. 14. 12. 2015.  Těšíme se na Vaše články a pozvánky. Prosím, poté - co váš článek dokončíte -  ho do uvedeného termínu zašlete na adresu: farnilist@gmail.com

Rataje - Uvítám Vaši pomoc při předvánočním úklidu kostela  - v sobota dopoledne v 9:00 hod. Prosím, nespoléhejte se na několik obětavých farníků, kteří to již přece vícekráte zvládli,  přijďte také. Děkuji.

Na nástěnce máte pozvánku k poslechu adventního koncertu v kostele sv. Petra a Pavla v Ratajích, který se koná v sobotu odpoledne v 15:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.


13. 12. 2015 Zobrazit méně

Stránka